Tarieven

De kosten voor Remedial Teaching zijn  € 52,50 per uur. De meeste leerlingen kiezen voor één uur les per week. Ik geef een vol uur les, de voorbereidingstijd breng ik niet in rekening. Voor een schoolbezoek of een evaluatiegesprek buiten de lestijd, hanteer ik mijn uurtarief.

De leerling of de ouders van de leerling krijgen aan het begin van de maand een factuur voor de geplande Remedial Teaching van die maand. Wanneer een leerling wegens ziekte of om een andere dringende reden niet kan komen, dan moet 24 uur van te voren worden afgezegd. In dat geval kan de leerling de gemiste les inhalen. Bij niet tijdig afzeggen, kan de Remedial Teaching in rekening worden gebracht. Wanneer een les vervalt omdat ik ziek of verhinderd ben, dan kan de gemiste les sowieso worden ingehaald. Tijdens schoolvakanties geef ik geen les.

Vergoedingen

Remedial Teaching wordt slechts in een beperkt aantal gevallen vergoed door verzekeraars. Wel bestaan er mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de stichting Balans (www.Balansdigitaal.nl) of op www.steunpuntdyslexie.nl.